pre dobrovoľníkov

Som presvedčený, že dobrovoľníctvo a jeho prínos pre spoločnosť musia byť náležite propagované a dobré skutky aj spoločensky oceňované. Hodnota dobrovoľníckej práce je totiž pre každú spoločnosť minimálne taká veľká, aké veľké je úsilie týchto ľudí robiť nezištne vzácne veci. Nemožno pritom opomenúť ani ekonomický prínos dobrovoľníctva. Dobrovoľnícku službu preto aktívne podporujem v pléne parlamentu i doma na Slovensku. Európsky rok dobrovoľníctva ma inšpiroval k vytvoreniu grantového programu Pomôžme dobru rásť, z ktorého som priebežne finančne podporoval desiatky hodnotných dobrovoľníckych projektov.

GRANTOVÝ PROGRAM “POMÔŽME DOBRU RÁSŤ”
V Európskom roku dobrovoľníctva som vytvoril vlastný grantový program na podporu dobrovoľníckych projektov. Od októbra 2011 som v ňom prerozdelil tisícky eur a pomohol zrealizovať desiatky vzácnych nezištných projektov ľudí, ktorí sa rozhodli poslúžiť druhým. Veľmi rád som vyhovel množstvu žiadostí o finančnú podporu projektov neziskových združení, hnutí a spoločenstiev, ktoré majú často len obmedzené možnosti na realizáciu akcií, hoci mnohé z nich predstavujú veľkú službu miestnej komunite, danému mestu či celej spoločnosti.

Špeciálnym kolom podpory som sa vlani zameral na dobrovoľnícke projekty s pro-life orientáciou. Zrealizované aktivity boli neraz mimoriadne silným svedectvom a inšpiratívnym príbehom pre široké okolie. Keď sme víťazné projekty predstavili 25. marca 2013 – na Deň počatého dieťaťa – v Televízii Lux, spolu s posudzovateľmi projektov sme zasa raz pocítili ten nádherný pocit pomoci skutočne dôležitej dobrej veci.

Program podpory má svoj internetový domov na adrese www.pomozme.sk. Aktuálne neobsahuje žiadnu výzvu na predkladanie projektov, ale je spomienkou na niektoré realizované grantové kolá s pôvodným obsahom, ktorá – verím – znova raz ožije.

 

  • Tlačová správa o otvorení grantového programu z 18. októbra 2011:

Europoslanec Mikolášik ponúka dobrovoľníkom finančnú podporu na projekty

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik rozdelí dobrovoľníkom jednorazové granty za tisíce eur. Návrh, ktorý je súčasťou programu s názvom Pomôžme dobru rásť, vyhlásila jeho kancelária pri príležitosti Európskeho roku dobrovoľníctva. Projekt odštartuje dlhodobú finančnú podporu združení aj v ďalších rokoch.
Od 30 do 300 eur môžu dobrovoľníci žiadať na projekty, ktoré musia zrealizovať od decembra tohto roka do apríla 2012. Europoslanec Mikolášik chce grantovým programom podať pomocnú ruku tým, ktorí sa pri svojej službe druhým ľuďom stretávajú s potrebou finančnej podpory v oblastiach, ktoré je veľmi náročné alebo nemožné prefinancovať z vlastných zdrojov. V prvej etape prerozdelí sumu dvetisíc eur.
“Podpora dobrovoľníkov však nemôže byť len otázkou vyhláseného európskeho roka. Úvodná suma, ktorou podporím projekty, je preto štartovacou, pričom finančný obsah balíka na ďalšie prerozdelenia sa bude priebežne dopĺňať,” povedal europoslanec Mikolášik. “Ste členmi dobrovoľníckych združení, organizácií, spoločenstiev a bez nároku na odmenu pracujete s ľuďmi a pre ľudí? Chcem vám podať pomocnú ruku. Ak si myslíte, že práve príbeh vašej dobrovoľníckej služby je natoľko dôležitý, že by mal byť podporený, dajte mi o tom určite vedieť,“ dodáva slovenský zástupca v europarlamente.
O grant môže prostredníctvom internetového formulára požiadať každé združenie, hnutie, nezisková organizácia, ako aj spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí sa stretávajú za účelom pomoci druhým. Stihnúť to musia do 30. novembra. Získať podporu môže každé spoločenstvo osôb, ktoré sa bez nároku na odmenu venuje pomoci ľuďom, a to bez ohľadu na náboženské, národnostné, či regionálne rozdiely. Finančnú podporu môže získať konkrétna aktivita, materiálne vybavenie, či úhrada netradičných výdavkov pre dobrovoľníkov.

  • Z výstupov v médiách:

Europoslanec Mikolášik ponúka dobrovoľníkom finančnú podporu na projekty
(správa portálu Aktuality.sk, 18. októbra 2011)
Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) rozdelí dobrovoľníkom jednorazové granty za tisíce eur. Návrh, ktorý je súčasťou programu s názvom Pomôžme dobru rásť, vyhlásila jeho kancelária pri príležitosti Európskeho roku dobrovoľníctva. (viac v správe)

Europoslanec Mikolášik ponúka finančné granty na pro-life aktivity
(správa TASR, 26. februára 2013)
Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) rozdelí dobrovoľníkom na pro-life aktivity jednorazové granty za tisíce eur. Návrh, ktorý je súčasťou dlhodobého podporného programu s názvom Pomôžme dobru rásť, vyhlásila jeho kancelária pri príležitosti blížiaceho sa Dňa počatého dieťaťa. Odborným garantom projektu sú neziskové organizácie Donum Vitae a eRko-HKSD. (viac v správe)

 

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA DOMA I V EURÓPSKOM PARLAMENTE
V priebehu uplynulých rokov som do Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu s vďakou za nezištnú službu pozýval zástupcov rôznych dobrovoľníckych združení. Vnímal som, že takáto forma ocenenia môže byť motivujúca aj pre ďalších dobrovoľníkov a mnohé iné projekty. Veľmi rád som spolupracoval aj pri realizácii rozličných podujatí doma na Slovensku, a to nielen finančnou či materiálnou podporou, ale aj osobnou účasťou. Čím viac som prichádzal do styku s dobrovoľníkmi, tým vďačnejší som im bol. Je to totiž oblasť, v ktorej sa darca nakoniec zmení na obdarovaného, títo ľudia vám totiž dajú vždy viac než im dokážete dať vy. Keď som sa ich zastával v pléne Európskeho parlamentu, mal som vždy pred očami dobrovoľnícky altruistický zápal pre dobro.

Z príspevkov v Európskom parlamente:

Dobrovoľníctvo prináša pomoc do mnohých oblastí, kde pozitívna zmena nastáva len vďaka vytrvalému úsiliu obyčajných ľudí konajúcich neobyčajné veci. Som presvedčený, že dobrovoľníctvo a jeho prínos pre spoločnosť musia byť náležite propagované a dobré skutky aj spoločensky oceňované. Členské štáty a aj Únia by preto mali vytvárať priaznivé legislatívne i spoločenské prostredie pre rozvoj tejto altruistickej oblasti. Veľké rezervy sa objavujú v oblasti firemného dobrovoľníctva, ktoré by sa malo viac pestovať, a to aj vo forme verejného podnecovania ku konaniu pre dobrú vec. K angažovanosti vo forme dobrovoľníctva však treba vzdelávaním viesť od ranného veku aj mladých ľudí, hoci sa dobrovoľníctvo týka všetkých vekových kategórií a spoločenských vrstiev. Okrem dobrého pocitu tak mnohí získajú mnoho užitočných zručností, skúseností a aj kontaktov, ktoré sa im môžu neskôr zísť aj pri hľadaní zamestnania.

/10. decembra 2013: Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe, Správa: Marco Scurria (A7-0348/2013)/

Veľmi sa teším, že sme dnes prijali nový program Erazmus pre všetkých, vďaka ktorému budú môcť tisícky študentov a pedagogických pracovníkov ďalej rozširovať svoje obzory a prehlbovať svoju európsku identitu pri štúdiu v inom členskom štáte. Som presvedčený, že posilenenie nadnárodnej mobility mládeže v oblasti vzdelávania bude priaznivo vplývať aj na riešenie pretrvávajúceho problému nezamestnanosti mladých, ktorí takto získajú nové skúsenosti a zručnosti na uplatnenie sa v rôznych členských štátoch. Spomedzi mnohých veľmi pozitívnych opatrení by som rád vyzdvihol dve, a to otvorenie možností pre dobrovoľníkov a rozšírenie programu na oblasť športu. Dobrovoľníci ako ľudia, ktorí nezištne pomáhajú iným a pričiňujú sa o verejné blaho z lásky k blížnym, si zasluhujú zvláštnu pozornosť a ocenenie zákonodarcov v podobe určitých výhod.

/20. novembra 2013: Program Erasmus pre všetkých, Správa: Doris Pack (A7-0405/2012)/

 

DLHOROČNÁ LÁSKA K DOBROVOĽNÍCTVU
Môj silný vzťah k dobrovoľníctvu má určite pôvod aj v mojom osobnom životnom príbehu. Najskôr som pocítil vášeň v možnosti viesť Kruh priateľov vážnej hudby, po prevrate som v roku 1990 založil pro-life organizáciu Donum Vitae, ktorá je spoločenstvom mnohých dobrovoľníkov združených pre spoločný dobrý cieľ.
Som si istý, že nás všetkých – či už sme dobrovoľníkmi alebo nie – spája odhodlanie ukryté hlboko v srdci: všetci si chceme v živote voliť dobro. Takto máme spoločne namierené k daru dobrovoľníckej služby.

Z výstupov v médiách:

Časopis Slovenka: Europoslanec je dlhoročným dobrovoľníkom
(článok časopisu Slovenka, 12. januára 2011)
Miroslav Mikolášik je dlhoročným dobrovoľníkom. Ako lekár založil pred dvadsiatimi rokmi organizáciu Donum Vitae na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a stále je jej prezidentom. A popri práci europoslanca si nachádza čas na stretnutia a prednášky, kde sa venuje najmä otázkam manželského života, píše o europoslancovi aktuálne vydanie týždenníka Slovenka. (viac v článku)

 

pre vaše zdravie

pre rodiny

pre mladých

pre naše regióny

pre sociálne odkázaných

pre ochranu života

pre kresťanov

pre slovenský gospel

pre životné prostredie

pre dobrovoľníkov

pre nadaných

pre bioetiku

pre čerpanie eurofondov