pre kresťanov

Verím v Boha. Je darcom života každého z nás. Považujem za prirodzené zvlášť hájiť záujmy tých, s ktorými toto presvedčenie zdieľam. V čase narastajúceho hodnotového relativizmu sme čoraz viac vystavovaní rôznym útokom. Vytrvať v boji za skutočné hodnoty založené na radostnej evanjeliovej zvesti je pre mňa dôležitou súčasťou každodennej práce poslanca. Spolu s rovnako zmýšľajúcimi kolegami v Európskom parlamente sa pravidelne stretávame a spolupracujeme na príprave rôznych iniciatív a podujatí.

Prenasledovanie kresťanov
Vážim si náboženskú slobodu ako my všetci, pre ktorých mnoho rokov nebola samozrejmosťou. Preto osobitne súcitíme s tými kresťanmi vo svete, ktorí pre vieru riskujú svoje životy. Dôsledky arabskej jari boli a sú pre životy mnohých kresťanov existenčné. Je našou povinnosťou zastať sa ich a vynaložiť čo najväčšie politické úsilie, aby sa pre svoje náboženské presvedčenie nemuseli báť o život. O situácii v Egypte, Libanone, Sýrii, Iraku som osobne opakovane hovoril s biskupmi a patriarchami z regiónu. V novembri 2011 som sa zúčastnil medzinárodnej konferencie v Bejrúte o prenasledovaní kresťanov za účasti mnohých náboženských a politických predstaviteľov s cieľom hľadať riešenia. Opakovane som apeloval na Európsku komisiu, aby sa takto prenasledovaných kresťanov vo svete zastala.

Sloboda náboženského vyznania a prejavu
Sloboda náboženského presvedčenia však nie je ohrozovaná len vo vzdialených krajinách, ale aj v rámci EÚ. Veľakrát sa tak deje aj na území členských štátov, kde anti-diskriminačná agenda v mnohých prípadoch prerastá do nenávisti. Svedkami toho sme boli pri súdnom spore Lautsi v otázke prítomnosti krížov na talianskych školách, ktorého rozsudok bol pre Európu veľkým víťazstvom. V krajinách s kresťanskou tradíciou má kresťanstvo zvláštne spoločenské opodstatnenie a preto nemožno marginalizovať hlboký význam, ktorý má pre kresťanov kríž. To platí aj v prípade nosenia kríža na pracovisku. Nenechajme si vziať náboženskú slobodu pod rúškom multikulturalizmu a postmoderného pluralizmu! Vždy budem dôsledne obhajovať výhradu vo svedomí, pre ktorú som aj ja ako lekár neváhal odísť z pracoviska.

Medzináboženský dialóg
V rámci medzikultúrneho a náboženského dialógu Európskej ľudovej strany som sa pravidelne zúčastňoval na stretnutiach so zástupcami rôznych náboženstiev. Inšpirovaný úsilím Jána Pavla II. som presvedčený, že vzájomným poznaním a dialógom môžeme hodnotnejšie napredovať v spoločnej snahe o mier, pokoj a dobro vo svete. Niekoľkokrát som navštívil Svätú zem a zvlášť citlivo vnímam kresťansko-židovské vzťahy.

Kresťania v politike
Svoje povolanie do politiky som vždy vnímal v kontexte presvedčenia o potrebe kresťanských politikov. Otcovia európskej myšlienky zjednotenia Robert Schuman a Konrad Adenauer boli kresťanskí demokrati, ktorých motívom bolo zmierenie a trváci mier v Európe. Som rád, že spolu s ďalšími kolegami v Európskom parlamente sme dokázali vytvoriť pevné spojenectvá v prospech posilňovania ochrany ľudského života a rodiny. Spolupráca s Komisiou európskych biskupských konferencií COMECE, ako aj každoročná audiencia u Svätého Otca a stretnutia s predsedami pápežských rád nás utvrdili v podpore nášho úsilia. Každoročne v decembri sme v Bruseli zorganizovali Európske modlitebné raňajky za účasti stoviek politikov zo všetkých členských krajín EÚ. Stál som pri zrode medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov (ICLN – International Catholic Legislators Network), ktorá sa pravidelne stretáva v Ríme s cieľom nielen vzájomného povzbudenia, ale najmä koordinácie spoločného úsilia o presadzovanie spravodlivých princípov v politike.

 

Z PRÍSPEVKOV V EURÓPSKOM PARLAMENTE:

Video: Vystúpenie v pléne 19. januára 2011

Z ďalších príspevkov:

Pretrvávajúca náboženská intolerancia a diskriminácia občanov koptského vierovyznania v Egypte žiaľ naberá na intenzite a rozmeroch. Len samotný vojenský zásah na koptských kresťanov v Káhire začiatkom októbra po proteste proti útoku na kostol v provincii Asuán si vyžiadal takmer 30 obetí a spôsobil ťažké zranenia viac než 350 egyptským občanom. O prenasledovaní a strachu z neustálych násilných útokov, vrátane úplného ničenia kostolov, svedčí aj exodus viac než 100 000 Koptov, ktorí v strachu o holý život hľadajú útočisko pre seba a svoje rodiny v zahraničí. Oslabené štátne a spoločenské zriadenie zneužívajú extrémisti. Egyptské orgány musia pristúpiť, avšak v súlade s rešpektovaním základných ľudských práv, k ráznejším opatreniam na prevenciu a represiu nábožensky motivovaných trestných činov a náboženského násilia, a zabezpečiť tak slobodu náboženstva pre všetkých občanov vrátane koptských kresťanov. Pretrvávajúce násilné jednanie považujem za alarmujúce a absolútne neakceptovateľné, a preto podporujem navrhovanú rezolúciu Európskeho parlamentu. Pripájam sa zároveň k výzve na väčšiu úctu a toleranciu, zabezpečenie rovnakých príležitostí a ľudskej dôstojnosti pre všetkých občanov v Egypte a plne podporujem mierový prechod egyptského ľudu k demokratickému štátnemu zriadeniu.

/27. októbra 2011: Situácia v Egypte a Sýrii, najmä s ohľadom na kresťanské komunitity, Návrhy uznesení, [2011/2855(RSP)]/

Dovoľte mi v prvom rade vyjadriť občanom Pakistanu sústrasť a ľútosť nad stratou takej významnej politickej osobnosti, akou bol guvernér Salman Tasír. Znepokojuje ma skutočnosť, že v krajine naďalej dochádza k prenasledovaniu ľudí s určitým presvedčením, ale aj náboženských skupín vrátane kresťanov. Fakt, že islamské extrémistické zložky sa stále nachádzajú priamo v pakistanských bezpečnostných silách, neprispieva k stabilite krajiny a zjavne naštrbuje dôveru v to, že sa bude riadiť zásadami právneho štátu. Dúfam, že reformný proces v krajine sa bude prehlbovať a chcel by som preto vyzvať politické a náboženské inštitúcie k výraznejšej podpore umiernenosti, tolerancie, vzájomnej úcty medzi komunitami, a teda aj k boju proti nenávisti a násilnému extrémizmu.

/20. januára 2011: Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra [2011/2522(RSP)]/

 

Z PRIEBEŽNÝCH SPRÁV O AKTIVITE:

Mikolášik: Je smutné, že kresťania v Európe musia na potvrdenie základného práva čakať sedem rokov
(správa portálu Aktuality.sk, 16. januára 2013)
Na otázku, či môžu kresťania vyznávať vieru nosením krížika, hľadali súdy odpoveď neuveriteľných sedem rokov, hoci ju pozná už aj malé dieťa. Verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) samozrejme vítam, no zaráža ma doba, ktorej to súdom trvalo, komentoval europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) včerajšie rozhodnutie ESĽP v prípade britskej leteckej spoločnosti British Airways. Súdy po takmer siedmich rokoch rozhodli, že britská letecká spoločnosť British Airways sa dopustila náboženskej diskriminácie, keď svojej zamestnankyni zakázala nosiť retiazku s kresťanským krížikom. (viac v správe)

Európske modlitbové raňajky moderoval Slovák Mikolášik
(správa TK KBS, 13. decembra 2012)
Slovensku sa dostalo cti na celoeurópskom podujatí tzv. Modlitbových raňajok, keď bol za ich hlavného moderátora určený europoslanec Miroslav Mikolášik. Spoločne s britskou kolegyňou Catherine Stihlerovou viedli stretnutie 300 zástupcov združení z krajín celého sveta, ktoré sa modlitbovo stretávajú vo svojich regiónoch. Podujatie v Bruseli hosťovali členovia Európskeho parlamentu (EP), nechýbal bývalý predseda EP Jerzy Buzek či predseda Európskej rady (ER) Herman van Rompuy. (viac v správe)

Kardinál Peter Turkson hlavným hosťom na stretnutí Paneurópskej únie
(správa o zasadnutí Paneurópskej únie, 9. januára 2013)
Prenasledovanie kresťanov bolo jednou z nosných tém stretnutia prívržencov Európy hodnôt, ktorí sa pravidelne schádzajú na zasadnutiach Paneurópskej únie. Potrebu dodržiavania náboženskej slobody na sympóziu zdôraznil ghanský kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson. S hlavou Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj si dobre rozumel aj slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH). (viac v správe)

S najvyššími cirkevnými predstaviteľmi vo Vatikáne aj Mikolášik
(správa TK KBS o stretnutí skupiny Anima v rámci COMECE, 7. februára 2012)
S najvyššími predstaviteľmi Svätej stolice sa v uplynulých dňoch vo Vatikáne stretol europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH). Ako člen skupiny Anima sa v rámci Zastúpenia konferencie biskupov pri Európskej únii COMECE na pracovnej ceste venoval otázkam rodiny, zamestnanosti, chudoby, sociálneho vylúčenia, bioetiky, úcty k životu i prenasledovaniu kresťanov vo svete. Stretnutie s cirkevnými hodnostármi a odborníkmi prispeje k zodpovednému prijímaniu legislatívy v Európskom parlamente. (viac v správe)

Mikolášik: Z kresťanov sa stáva štvaná zver, už nemôžeme byť ticho
(správa po skončení konferencia o budúcnosti kresťanov na Blízkom východe v Bejrúte, 21. novembra 2011)
Veriť v Boha a hlásiť sa ku skupine kresťanov nikdy nesmie byť zločin. Z kresťanov sa stáva štvaná zver a my nemôžeme byť ticho, povedal europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) po návrate z libanonskej konferencie o prenasledovaní kresťanov na Blízkom východe. (viac v správe)

Europoslanec sa kvôli otázke kresťanov na Blízkom východe stretol s cirkevnými hodnostármi
(správa o stretnutí s vysokými predstaviteľmi cirkví Blízkeho východu, 7. apríla 2011)
Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) pokračuje v aktívnom riešení náboženskej otázky, ku ktorej vyzval zaujať stanovisko už niekoľkokrát doma i v zahraničí. Počas tohtotýždňového zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa stretol s vysokými predstaviteľmi cirkví Blízkeho východu, aby získal ich pohľad na aktuálnu situáciu kresťanov v krajinách. (viac v správe)

Kresťania v Európe sú diskriminovaní, upozornila konferencia v Bruseli
(správa o konferencii v Európskom parlamente, 30. marca 2011)
Kresťania v Európe sú netolerovaní a diskriminovaní pre vyjadrenie svojho svetonázoru. Myslia si to účastníci konferencie, ktorú zorganizovali v Európskom parlamente v Bruseli. Podujatie hosťoval slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH), ktorý sa v problematike angažuje aktívne doma i v zahraničí. (viac v správe)

pre vaše zdravie

pre rodiny

pre mladých

pre naše regióny

pre sociálne odkázaných

pre ochranu života

pre kresťanov

pre slovenský gospel

pre životné prostredie

pre dobrovoľníkov

pre nadaných

pre bioetiku

pre čerpanie eurofondov