pre ochranu života

Ochrana ľudského života od počiatku po prirodzenú smrť je pre mňa životným poslaním. Som presvedčený, že každý má právo na život od vzácneho okamihu počatia. Je nesporným vedeckým faktom, ze život sa začína v momente spojenia mužskej a ženskej pohlavnej bunky. Od tohto momentu je nositeľom novej, jedinečnej a neopakovateľnej genetickej výbavy. Embryo, ktoré takto vzniklo, sa koordinovane, postupne a graduálne rozvíja v rôznych fázach prenatálneho vývoja, neskôr sa stáva novorodencom, kojencom, dieťaťom, tínedžerom, dospelým, seniorom. Toto je kolobeh ľudského života, ktorý prirodzene plynie, ak nie je narušený patológiou alebo vonkajším zákrokom. V každej tejto fáze je to však ľudský život s rovnakou hodnotou! Nemožno ho násilne zničiť, či je to embryo alebo zomierajúci starý človek. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, pre to, aby sme zabezpečili silnú a dôslednú právnu ochranu ľudského života.

Je pre mňa obrovským darom môcť chrániť ľudský život každý jeden deň doma i zahraničí. Dovolím si zrekapitulovať aspoň niektoré z mnohých a samozrejmých pro-life aktivít.

Týždeň za život v Bruseli
Na pôde Európskeho parlamentu som bol jedným z iniciátorov Týždňa za život, počas ktorého sme každoročne v marci usporiadali v Bruseli niekoľko podujatí. Témou bola vždy dôsledná ochrana ľudského života v kontexte rôznych problematík, ktoré spadajú do kompetencie EÚ. Účastníkmi boli poslanci Európskeho parlamentu, ale aj množstvo pozvaných hostí zo všetkých členských štátov, aby sme spoločne poukázali na neodcudziteľnú hodnotu ľudského života. Zvlášť dnešná postmoderná doba spochybňuje to, čo je človeku vlastné, prirodzené a nahrádza to utilitaristickým vnímaním hodnôt. Preto považujem za kľúčové neustále manifestovať podporu dôslednej ochrane ľudského života od počiatku po prirodzenú smrť.

Jeden z nás
Spolu s niekoľkými ďalšími kolegami som otvorene podporil Európsku občiansku iniciatívu Jeden z nás už pri jej vzniku. Mnohé roky sme sa v Európskom parlamente usilovali o zastavenie financovania kontroverzného výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách či financovania potratov v rozvojových krajinách z prostriedkov EÚ. Žiaľ, nedostatok politickej vôle a podpory pri hlasovaní nám neumožnili tieto opatrenia presadiť. Preto nesmierne oceňujem občiansku angažovanosť každého občana, ktorý svojím podpisom vytvára tlak na európske inštitúcie, aby s týmto financovaním raz a navždy prestali. Európska komisia prijala túto petíciu a vypočula organizátorov v Bruseli a do konca mája je povinná zaujať stanovisko.

Estrela, Lunacek, Zuber
Mnohí ste v posledných mesiacoch určite zachytili mená týchto europoslankýň, ktoré v Európskom parlamente predložili správy plné kontroverzných ustanovení. Týkali sa predovšetkým zavádzajúceho používania tzv. sexuálnych a reprodukčných práv s nárokom na potrat, ktorý sa ma stať ľudským právom. Ostro odsudzujem takéto mylné snahy a pri hlasovaniach, rokovaniach i neformálnych diskusiách v pléne parlamentu, ako aj na iných fórach som vždy bojoval a stále budem bojovať za život vo všetkých jeho fázach! Európska únia sa nesmie stať vývozcom tohto pseudo-práva do krajín rozvojového sveta pod rúškom zdravotnej starostlivosti o ženy. K ďalším absurdným ustanoveniam zmienených správ patrili najmä zavádzanie povinnej sexuálnej výchovy do škôl v kontexte rodovej ideológie, boj proti homofóbii a diskriminácii s požiadavkami pre uznanie rôznych práv pre osoby LGBTI a iné. Hoci su tieto správy iniciatívne, a teda dnes nemajú žiadnu právnu záväznosť, vytvárajú postupný tlak na uznávanie uvedených opatrení v jednotlivých členských štátoch. V týchto oblastiach budem aj naďalej plne podporovať subsidiaritu členských štátov.

Pro-life kolo grantového programu “Pomôžme dobru rásť”
Prostredníctvom množstva hodnotných stretnutí, prednášok, diskusií v rôznych mestách a obciach na Slovensku som mal v uplynulých rokoch možnosť o týchto témach s vami osobne hovoriť. Vaše vyjadrenia podpory ma utvrdzovali v mojom mandáte, ktorý ste mi zverili. V rámci grantového programu “Pomôžme dobru rásť” sme sa minulý rok zamerali špeciálne na dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v aktivitách zameraných na ochranu života. Považujem za veľmi dôležité na Slovensku podporovať zvlášť tieto aktivity. Pre budúcnosť ľudstva sú totiž nielen nesmierne dôležité, ale priam existenčné.

20 rokov Svetového Pro-life kongresu Donum Vitae
Ako ďalší veľký dar do môjho života vstúpila možnosť služby cez občianske pro-life združenie Donum Vitae (Dar života), ktoré od roku 1990 združuje hnutia, asociácie s charitatívnym a výchovným zameraním, pričom hlavnou úlohou organizácie je vyučovať prirodzené metódy plánovania počatia, konkrétne Billingsovu metódu (BOM). Za roky činnosti služby sme mohli pomôcť veľkému množstvu manželských párov a rodín prežívať lásku v plnosti a otvorenosti. Ako zakladateľ a prezident Donum Vitae som v roku pred dvomi rokmi veľmi silno prežíval dvadsiate výročie Svetového Pro-life kongresu, ktorý sme za účasti 2400 účastníkov zorganizovali v Bratislave. Mal som tú česť byť jedným z hlavných organizátorov a som hrdý, že práve toto podujatie zaradilo Slovensko ku krajinám so silnou pro-life podporou. Dnes na túto ponovembrovú skúsenosť aktívne nadväzujem ako poslanec a teší ma, že tak ako v Európe rastie boj proti životu, stúpa aj počet tých, ktorí sa hlasitým spôsobom pridávajú na jeho verejnú obhajobu. Len spoločne dokážeme ochrániť posvätný ľudský život.

 

Z PRIEBEŽNÝCH SPRÁV O AKTIVITE A VÝSTUPOV V MÉDIÁCH:

V europarlamente v Bruseli bolo verejné vypočutie iniciatívy Jeden z nás
(správa TK KBS, 11. apríla 2014)
V Európskom parlamente v Bruseli sa 10. apríla uskutočnilo verejné vypočutie k úspešnej európskej občianskej iniciatíve Jeden z nás. Takmer dva milióny občanov EÚ v nej jasne vyjadrilo vôľu chrániť ľudský život od počatia, čo by malo znamenať zmenu súčasnej európskej legislatívy v dvoch ohľadoch: zastavenie európskeho financovania výskumu predpokladajúceho ničenie ľudských embryí a zastavenie poskytovania financií na vykonávanie potratov v rámci rozvojovej pomoci EÚ. Vypočutia sa aktívne zúčastnili aj slovenskí europoslanci Miroslav Mikolášik a Anna Záborská, ktorí túto iniciatívu dlhodobo podporujú na Slovensku i v Bruseli. Na hearingu v Európskom parlamente sa zúčastnilo asi 500 osôb. (viac v správe)

O čom by mal byť Deň počatého dieťaťa?
(stĺpček pre katolícky portál Cesta+, 22. marca 2014)
Tisíce každoročne zabitých nenarodených detí robia z 25. marca – Dňa počatého dieťaťa – smutný deň, len ďalšiu pamiatku zosnulých. Nedávno som si vypočul príbeh, ktorý ma donútil začať o ňom rozmýšľať aj inak a pýtať sa, prečo v deň, ktorému sme dali taký krásny názov, myslíme len na matky, čo svojim deťom nedali šancu narodiť sa, berú ich ako zhluk buniek, hoci ultrazvuk už v siedmom týždni dokáže celú ambulanciu naplniť hlasným tlkotom detského srdiečka. (viac v stĺpčeku)

Europoslanec Miroslav Mikolášik: Ak prejde správa Lunacek, môžu byť trestaní tí, čo povedia že manželstvo tvorí len muž a žena
(rozhovor pre katolícky portál Cesta+, 1. februára 2014)
Posledné dni sa často skloňujú správy Estrela a Lunacek. O čom sú? K čomu by zaväzovali Slovensko, keby prešli? Cesta+ sa rozprávala so slovenským europoslancom o tom, ako funguje Európsky parlament a hlasovania, aké sú v ňom mechanizmy a prečo sa už tretíkrát vracajú do pléna podobné správy. A o tom, čo s tým môžu obyvatelia Slovenska urobiť. Poslanec Európskeho parlamentu a doktor MUDr. Miroslav Mikolášik. (viac v rozhovore)

Europarlament neprijal Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví
(správa TK KBS, 10. decembra 2013)
Európsky parlament dnes napoludnie neprijal Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorej autorkou je socialistická poslankyňa Edite Estrela. V hlasovaní namiesto nej prešiel alternatívny návrh uznesenia, ktorý predložili frakcie EPP a ECR. Za tento návrh hlasovalo 334 poslancov, proti 327 a zdržalo sa 35 poslancov. “Odmietnutie správy Estrela je veľkým víťazstvom života a skutočných hodnôt. V čase adventného očakávania je toto úspešné hlasovanie veľkou radosťou, že niet väčšej hodnoty ako je ľudský život, ktorý treba chrániť v každej jeho fáze, každom prostredí a za každých podmienok. Veľmi ďakujem všetkým občanom, ktorí sa k tejto vážnej otázke postavili iniciatívne, či už podpísaním petície, kontaktovaním poslancov alebo modlitbou,” reagoval europoslanec Miroslav Mikolášik. (viac v správe)

Záborská a Mikolášik odmietli financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek
(správa TK KBS, 21. novembra 2013)
Európsky parlament 21. novembra 2013 schválil balík legislatívy k programu Horizont 2020 na podporu výskumu v EÚ. Slovenskí europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikolášik v záverečnom hlasovaní tieto návrhy nepodporili, pretože umožňujú financovanie aj takých výskumných projektov, v ktorých sa používajú kmeňové bunky odobraté z ľudských embryí, pričom dochádza k ich zničeniu. (viac v správe)

Europoslanec Mikolášik organizuje s ďalšími kolegami Týždeň za život
(správa TK KBS, 20. marca 2013)
Poslanec Európskeho parlamentu organizuje spolu s ďalšími svojimi kolegami Týždeň za život. “Európska únia si musí uvedomiť, že hľadaním kompromisov v otázke hodnoty ľudského života môže prísť o všetko a že cesta za život nepodlieha módnym trendom,” povedal Mikolášik pri príležitosti tejto iniciatívy, ktorú organizujú priamo v EP, kam prenáša aktuálnu diskusiu o ochrane života v týždni pred Dňom počatého dieťaťa. (viac v správe)

M. Mikolášik: Hodnota ľudského života nepodlieha módnym trendom
(správa TASR a portálu Teraz.sk, 19. marca 2013)
Európska únia si musí uvedomiť, že hľadaním kompromisov v otázke hodnoty ľudského života môže prísť o všetko a že cesta za život nepodlieha módnym trendom,” povedal dnes slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) v súvislosti s Týždňom za život v Európskom parlamente. Spolu s ďalšími europoslancami ho organizuje v Bruseli, kam prenáša aktuálnu diskusiu o ochrane života v týždni pred Dňom počatého dieťaťa. (viac v správe)

Europoslanec Mikolášik ponúka finančnú podporu na pro-life aktivity
(správa portálu Aktuality.sk, 25. februára 2013)
Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) rozdelí dobrovoľníkom na pro-life aktivity jednorazové granty za tisíce eur. Návrh, ktorý je súčasťou dlhodobého podporného programu s názvom Pomôžme dobru rásť, vyhlásila jeho kancelária pri príležitosti blížiaceho sa Dňa počatého dieťaťa. Odborným garantom projektu sú neziskové organizácie Donum Vitae a eRko-HKSD. (viac v správe)

MIKOLÁŠIK: Rozpočet EÚ by mal podporiť život, nie kultúru smrti
(správa TASR, 28. marca 2012)
Právo na život patrí každému – aj počatým deťom, povedal dnes poslanec Európskeho parlamentu (EP) Miroslav Mikolášik v rámci podujatia Týždeň za život, ktoré prebieha v Bruseli v priestoroch europarlamentu. (viac v správe)

Europoslanec Mikolášik: Kto si neváži život od počatia, je zámerne slepý a na strane smrti
(správa portálu Aktuality.sk, 28. marca 2012)
Musíme denne čeliť tým, ktorí ohrozujú jasný fakt, že život začína počatím,“ povedal dnes slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH), ktorý pripomína, že právo na život patrí každému, aj počatým deťom. Jeho slová zazneli v Bruseli, kam ako organizátor Týždňa za život preniesol minulotýždňovú slovenskú diskusiu o ochrane života. (viac v správe)

Podpora výskumu v EÚ má mať etické limity
(správa portálu Euractiv, 30. marca 2012)

Europoslanci Miroslav Mikolášik a Peter Liese (EĽS) hostili v Parlamente konferenciu o právnych a vedeckých aspektoch výskumu embryonálnych kmeňových buniek. (viac v správe)

Zakladateľ Donum Vitae o podpore Dňa počatého dieťaťa
(správa TK KBS, 21. marca 2012)
Sme tu na to, aby sme pomáhali životu a nie smrti, bielu stužku tento týždeň nosím aj ja, uviedol zakladateľ združenia Donum Vitae a europoslanec Miroslav Mikolášik. V týždni úcty k životu, ktorý vyvrcholí 25. marcom ako Dňom počatého dieťaťa, osobitne zdôrazňuje, že lekárske vedy už stokrát preukázali, že ľudský život začína počatím. V Bruseli na to veľmi aktívne poukáže ako jeden z hlavných usporiadateľov budúcotýždňovej kampane Týždeň za život. Ľudský život začína počatím a je to stokrát preukázané lekárskymi vedami, povedal Mikolášik, ktorý je jedným z hlavných usporiadateľov budúcotýždňovej kampane Týždeň za život v europarlamente. (viac v správe)

Navrhujem 365 dvadsiatych piatych marcov do roka!
(blog sme.sk, 2. marca 2011)
Vedeli všetci tí, ktorí spomínané nemocnice prinútili vrátiť sa k potratom, že bojujú za toto? Obávam sa, že nie. Aj preto jeden 25. marec – ako deň nenarodeného dieťaťa a rok zjavne nestačí. Dvadsiatym piatym marcom by mal byť asi každý deň. Navrhujem začať dnešným! (viac v blogu)

Europoslanec Mikolášik odmieta, aby Európa nútila rozvojové krajiny k potratom
(správa TK KBS, 29. marca 2010)
Europoslanec Miroslav Mikolášik odmieta, aby Európa nútila rozvojové krajiny riešiť následky finančnej krízy na svoje ekonomiky potratmi. „Je poburujúce, že Európa chce, aby na následky celosvetovej finančnej krízy doplácali nenarodené deti. EP sa im totiž vo svojom tohtotýždňovom reporte snaží opäť vnútiť svoj koncept takzvaných reprodukčných a sexuálnych práv,“ vyhlásil poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášk v súvislosti s iniciatívou na pomoc tretiemu svetu, ktorou sa zaoberalo europarlamentné plénum. (viac v správe)

Vyhlásenie europoslanca Miroslava Mikolášika k ničeniu embryí na výskumné účely
(správa TK KBS, 25. marca 2011)
Podľa Mikolášika sa tak nenarodené deti „dostávajú na úroveň laboratórnych myší bez toho, aby stáli čo i len za protest ochrancov zvierat. Výsledky pritom ukazujú, že výskum na nenarodených deťoch je nielen za hranicou akejkoľvek etiky, ale aj úplne zbytočný. Dodnes neexistuje jediná úspešná terapia s embryonálnymi kmeňovými bunkami.“ (viac v správe)

 

 

 

 

pre vaše zdravie

pre rodiny

pre mladých

pre naše regióny

pre sociálne odkázaných

pre ochranu života

pre kresťanov

pre slovenský gospel

pre životné prostredie

pre dobrovoľníkov

pre nadaných

pre bioetiku

pre čerpanie eurofondov